fbpx

Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Služby

Ak sa rozhodnete využiť naše technológie, získate od nás odporúčania na riešenie problémov, potrieb a požiadaviek. Namerané údaje vám poskytneme v textovej a grafickej podobe s detailným popisom všetkých zistení.

Okrem OFFLINE a ONLINE služieb vám ponúkame aj odporúčania, poradenstvo, konzultácie, outsourcing, vývoj, ako aj komplexné riešenia a stratégie.

offline

Zistite, ako sa vaši zákazníci pohybujú

Poznať pohyb svojich zákazníkov je nesmierne dôležité. Pri tejto analýze vám posúdime:

 • najnavštevovanejšie zóny vašej predajne
 • smer a rýchlosť pohybu vašich zákazníkov
 • čas strávený v jednotlivých úsekoch
 • presnú trasu aj s dĺžkou nákupu

Zistite, ako sa vaši zákazníci cítia

Na rozhodovanie vašich zákazníkov do veľkej miery pôsobia práve pocity a emócie. Spoznajte ich a posuňte vašu prevádzku na úplne inú úroveň. Zmapujeme vám:

 • v ktorých častiach prevádzky sa zákazníci cítia príjemne alebo nepríjemne
 • presné emócie vašich zákazníkov podľa tzv. „emocionálneho skóre“Značkové riešenie spoločnosti Samo Europe, s.r.o. je vyjadrené koreláciou minimálne troch metód zameraných na získavanie emocionálnej spätnej väzby (EEG, HRV, GSR). Môže nadobúdať hodnoty od 1 po 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie.
 • detailnú vizuálna pozornosť vašich zákazníkov

Odporučíme vám tiež, ktoré aspekty predajne zlepšiť.

Zistite, ako zlepšiť vašu predajňu

Prezrite si vašu predajňu očami zákazníka. Po tejto analýze budete vedieť:

 • aké faktory prostredia predajne sú vyhovujúce či nevyhovujúce (osvetlenie, ozvučenie, hlučnosť, kvalita vzduchu)
 • aké faktory zlepšiť, pridať alebo presunúť

Zistite, ako vaši zákazníci vnímajú potraviny a arómy

Hĺbkové senzorické hodnotenie vašich produktov vám ponúkame prostredníctvom:

 • preferenčných a akceptačných spotrebiteľských testovaní (posúdenie produktov laikmi)
 • inštrumentálnej senzorickej analýzy a hodnotenia senzorických znakov (farba, pach, chuť, textúra, celkový dojem) v porovnaní s konkurenciou

Zistite, ako vaši zákazníci vnímajú vaše produkty a reklamy

Váš produkt prezentuje vašu firmu všade na trhu, skutočné pocity zákazníkov o produkte či reklame vám poskytnú odpoveď na to:

 • ktoré, časti obalu/ reklamy sú pre zákazníka najviac/ najmenej atraktívne,
 • kde je správne miesto umiestnenia vášho brandu na obale,
 • ktorý materiál obalu je pre vášho zákazníka najpríjemnejší,
 • aké je vnímanie vašich produktov (výrobkov a služieb)/reklám,
 • aká je identifikácia problémových/ prehliadaných častí, ktoré sú pre vás dôležité.

Doplnkové služby

 • 360° Full HD videozáznam, ktorý umožní spätné prehranie akéhokoľvek časového úseku počas pohybu v rámci vymedzeného priestoru
 • odber a detailný rozbor vzoriek vzduchu (obsah vonných látok) v rámci odobratých úsekov či oddelení

online

Okrem online analytických výstupov zaznamenávame aj skutočné vnímanie obsahu stránky, teda miesta, kde sa zákazník reálne pozerá, nielen pohyb kurzoru.

Zistite, ako zákazníci vnímajú vašu webovú stránku pomocou analytických testov:

 • User experience (užívateľská skúsenosť): skúmanie použiteľnosti webov a mobilných aplikácií z pohľadu zákazníckej skúsenosti a zrozumiteľnosti
 • User interface (užívateľské rozhranie): skúmanie celkového prevedenia prvkov a elementov v online prostredí a ich vzájomnej integrity s užívateľom

Zistite, ako zatraktívniť vašu webovú stránku pomocou neuromarketingových nástrojov:

 • monitorovanie emocionálnej pozornosti s využitím analytických metód a jej vyjadrenie cez značkové riešenie v podobe „emocionálneho skóre“Značkové riešenie spoločnosti Samo Europe, s.r.o. je vyjadrené koreláciou minimálne troch metód zameraných na získavanie emocionálnej spätnej väzby (EEG, HRV, GSR). Môže nadobúdať hodnoty od 1 po 5, pričom 1 je najlepšie a 5 najhoršie.
 • monitorovanie vizuálnej pozornosti
 • body záujmu na vašom webe

Máte záujem o naše služby?