Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Služby

Klasický prieskum trhu prostredníctvom dotazníkov a skupinových rozhovorov rozširujeme  o kvantifikovanie emocionálnych reakcií (angažovanosť, frustrácia, vzrušenie) a reálnych preferencií.

Emócie sú silnými, všadeprítomnými a predvídateľnými hnacími silami rozhodovania. Zachyťte fyziologické reakcie v reálnom čase, aby ste presne preskúmali, ako my, ľudia, myslíme, cítime, konáme a reagujeme.

Rozhodujte sa na základe nielen toho, čo hovoríme a robíme, ale aj skutočne cítime.

Ponuka našich služieb

WEBOVÉ STRÁNKY | MOBILNÉ APLIKÁCIE | SOFTVÉRY

Online analytiku, A/B a skupinové testovania užívateľského zážitku (UX) a rozhrania (UI) webových stránok, softvérových riešení a mobilných aplikácií rozširujeme o merania emócií a vizuálnej pozornosti.

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Klasické prieskumy, ktoré sa používajú pri nastavení, riadení a komunikovaní značky, tvorbe funkčnej digitálnej a printovej reklamy dopĺňame o merania nevedomej spätnej väzby, ktorá je kľúčová pri týchto nástrojoch.

PREDAJNÉ PROSTREDIE

Miesto predaja je posledným a významným miestom, ktoré dokáže zvrátiť rozhodnutie vašich zákazníkov. Odmeriame čo si vaši zákazníci reálne všímajú ako sa pri tom cítia a kde presne sa pohybujú priamo na vašich prevádzkach. Zohľadňujeme pri tom aj vplyv faktorov prostredia , ktoré zásadne ovplyvňujú emócie ľudí prevažne na nevedomej úrovni.

ERGONÓMIA

Fyzickú záťaž na pracovisku, pri výkone povolania a manažérskych rozhodovaniach rozširujeme o merania psychickej záťaže a kvality prostredia. Pri otázkach motivácie zamestnancov a ich vnímaní zamestnávateľa zohľadňujeme aj podvedomé reakcie.

PRODUKTY

Prieskumy úspešnosti produktov na trhu, vývoj nových produktov, zákaznícku spokojnosť a senzorické analýzy rozširujeme o merania emócií a podvedomých reakcií. Tie zohrávajú veľký význam pri tvorbe asociácií.

VÝVOJ TECHNOLÓGIÍ

Modifikujeme dostupné technológie, vytvárame vlastné technické riešenia a systémy pre realizáciu inovatívnych prieskumov.