Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

ERGONÓMIA

Kde?

 • pracovné prostredie,
 • psychická záťaž na pracovisku
 • dopravné prostriedky,
 • obsluha strojov a zariadení,
 • pracovná klíma.
foto sluzby

Čo získate?

 • zefektívnenie pracovných procesov,
 • skvalitnenie obsahu a organizovania školení,
 • lepší komfort dopravných prostriedkov,
 • zjednodušenie obsluhy strojov,
 • odlíšenie sa od konkurencie,
 • dosah vyššej výkonnosti a tržieb.
foto sluzby

Ako to robíme?

 • na základe reálnych dát prostredníctvom merania emocionálnej odozvy, vizuálnej pozornosti, pohybu zákazníkov, faktorov prostredia Vašich zákazníkov porovnávaním s bežnými výskumnými nástrojmi,
 • našimi vyvinutými technológiami.
foto sluzby

Kedy to testovať?

 • počas ostrej prevádzky/ponuky,
 • v štádiu vývoja/ návrhu,
 • v štádiu implementovania do praxe/ ostrého spustenia/ reálneho používania
foto sluzby