Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

O nás

Pridaná hodnota našich výskumných služieb spočíva vo využívaní pokročilých neuromarketingových metód a patentových riešení, ktoré vám umožňujú zistiť skutočné pocity a pozornosť vašich zákazníkov v laboratórnych a reálnych podmienkach.

História

Vznik spoločnosti

15 SEP 2016

Spoločnosť Samo Europe, s. r. o. vznikla 15. 9. 2016 ako univerzitný spinout odkúpením existujúcej spoločnosti UGN, s. r. o.

Licenčná zmluva

19 DEC 2016

Uzavretie zmluvy o budúcej licenčnej zmluve medzi SPU v Nitre a Samo Europe, s. r. o. o používaní patentových riešení vytvorených na akademickej pôde.

Zverejnenie 1. patentovej prihlášky

19 FEB 2017

Spôsob získavania a/alebo spracovania neuromarketingových dát, systém na jeho uskutočnenie: zverejnená patentová prihláška 500036-2015.

Zverejnenie 2. patentovej prihlášky

19 MÁJ 2017

Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií: zverejnená patentová prihláška 50074-2015.

TÍM

Patrik Jurčišin

Patrik Jurčišin

CEO

Dalibor Pobožný

Dalibor Pobožný

CFO

Ján Bajús

Ján Bajús

CTO

Johana Paluchová

Johana Paluchová

Head of Sales

Michaela Šugrová

Michaela Šugrová

Marketing Analyst

Patrik Mazan

Patrik Mazan

Online Marketing Specialist

Samuel Norman Gendiar

Samuel Norman Gendiar

Data Analyst

Juraj Ondráš

Juraj Ondráš

Data Analyst

Marcel Hájik

Marcel Hájik

Data Analyst

Samuel Daniš

Samuel Daniš

Data Analyst

Vedeckí garanti

Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

prof. Dr. Ing. Elena Horská

prof. Dr. Ing. Elena Horská

Partneri

Hovorili o nás