Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Case studies

Case study – porovnanie vnímania vybraných reklamných spotov bánk 2019

Porovnanie vnímania vybraných reklamných spotov bánk s využitím rozpoznávania emócií pomocou tvárovej biometrie

Case study – Kvalitatívna štúdia
vnímania billboardov na vybranej trase

Test vnímania reklamných billboardov
s využitím očnej kamery a tvárovej biometrie.