Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

WEBOVÉ STRÁNKY | MOBILNÉ APLIKÁCIE | SOFTVÉRY

Čo získate?

  • zlepšenie použiteľnosti, intuitívnosti, orientácie a grafického prevedenia webových stránok, mobilných aplikácií či softvérov,
  • zvýšenie tržieb,
  • skvalitnenie konverzie a impulzívnosti,
  • odlíšenie sa od konkurencie.
foto sluzby

Ako to robíme?

  • na základe reálnych dát prostredníctvom merania emocionálnej odozvy a vizuálnej pozornosti Vašich zákazníkov porovnávaním s bežnými výskumnými nástrojmi.
foto sluzby

Kedy to testovať?

  • v štádiu vývoja/ návrhu webovej stránky, aplikácie ši softvéru,
  • v štádiu implementovania do praxe/ ostrého spustenia/ reálneho používania
foto sluzby