Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

PRODUKTY

Čo?

 • produkty,
 • služby,
 • informácie o produkte/ službe,
 • obaly,
 • dizajn/ materiál.
foto sluzby

Čo získate?

 • zlepšenie zmyslových vlastností,
 • zvýšenie predaja produktu a poskytovania služieb,
 • budovanie povedomia o imidži značky,
 • zvýšenie opakovaných nákupov a návštevnosti,
 • zlepšenie atraktivity obalov/ produktov,
 • odlíšenie sa od konkurencie,
 • zlepšenie vnímania cien,
 • zvýšenie tržieb.
foto sluzby

Ako to robíme?

 • A/B testovanie,
 • zábleskové testy,
 • na základe reálnych dát prostredníctvom merania emocionálnej odozvy, vizuálnej pozornosti Vašich zákazníkov porovnávaním s bežnými výskumnými nástrojmi,
 • našimi vyvinutými technológiami,
 • samolab.online platformou.
foto sluzby

Kedy to testovať?

 • v štádiu vývoja/ návrhu,
 • v štádiu implementovania do praxe/ ostrého spustenia/ reálneho používania.
foto sluzby