Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

PREDAJNÉ PROSTREDIE

Kde?

 • showroom-y,
 • prevádzky,
 • pobočky,
 • horeca sektor.
foto sluzby

Čo získate?

 • komplexné zistenie emócií a pocitov zákazníkov,
 • dáta o faktoroch prostredia a ich vplyvu,
 • zlepšenie podmienok a faktorov predajného prostredia,
 • zvýšenie zákazníckej pozornosti,
 • cielenie nákupov konkrétnych produktov,
 • zvýšenie lojality a vernosti zákazníka,
 • budovanie brand identity,
 • dosiahnutie pozitívnych asociácií,
 • zistenie nedostatkov,
 • zvýšenie tržieb,
 • zníženie nervozity pracovníkov, zákazníkov,
 • zlepšenie konverzie a impulzívnosti,
 • testovanie interakcie s technologickými zariadeniami,
 • odlíšenie sa od konkurencie.
foto sluzby

Ako to robíme?

 • na základe reálnych dát prostredníctvom merania emocionálnej odozvy, vizuálnej pozornosti, pohybu zákazníkov, faktorov prostredia Vašich zákazníkov porovnávaním s bežnými výskumnými nástrojmi,
 • našimi vyvinutými technológiami.
foto sluzby

Kedy to testovať?

 • pôvodný alebo redizajnový koncept predajného prostredia, alebo komparácia oboch,
 • čiastočné úpravy v predajnom prostredí.
foto sluzby