fbpx

Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Slovenská sporiteľňa a.s.

Eye trackingové testovanie mobilnej aplikácie George Go – Pôžička od Slovenskej sporiteľne a.s.

 

Cieľom bolo znamenať vizuálnu pozornosť respondentov pomocou biometrickej metódy snímania očných pohybov (Eye tracking) v jednotlivých častiach aplikácie pri fiktívnom žiadaní online pôžičky.

Priebeh testovania s mobilnou očnou kamerou (Eye trackerom) - muž

Príprava respondenta - žena

Priebeh testovania s mobilnou očnou kamerou (Eye trackerom) - žena

Príprava respondenta - muž