Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Slovenská sporiteľňa a.s.

Eye trackingové testovanie mobilnej aplikácie George Go – Pôžička od Slovenskej sporiteľne a.s.

 

Cieľom bolo znamenať vizuálnu pozornosť respondentov pomocou biometrickej metódy snímania očných pohybov (Eye tracking) v jednotlivých častiach aplikácie pri fiktívnom žiadaní online pôžičky.

Priebeh testovania s mobilnou očnou kamerou (Eye trackerom) - muž

Príprava respondenta - žena

Priebeh testovania s mobilnou očnou kamerou (Eye trackerom) - žena

Príprava respondenta - muž