Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Real-k, s.r.o.

Komplexné zhodnotenie externého aj interného predajného prostredia čerpacích staníc neurozobrazovacími, biometrickými a inovatívnymi technológiami 3v1

 

Hlavným cieľom prieskumu boli návrhy a odporúčania zlepšenia interného a externého priestoru pre klienta v spolupráci s reklamnou agentúrou, architektom a dodávateľom rýchleho občerstvenia pre plánovanie vybudovania modernej čerpacej stanice (ČS) na vzorke dvoch odlišných konceptov ČS v Drážovciach a vo Veľkom Kýry (okres Nitra), ktoré sa líšia interiérovým prevedením, t.j. novšia verzus staršia prevádzka. Zrealizovali sme in-store visits (ISV), t.j. sprevádzanú návštevu čerpacích staníc vrátane merania pomocou špeciálnej vyvinutej vesty pre zber neuromarketingových dát a informácií o emóciách, vizuálnej pozornosti zákazníkov, pohyb kupujúcich po predajni a faktoroch prostredia (osvetlenie, ozvučenie, kvalita vzduchu)