Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Protetika a.s.

Monitorovanie spotrebiteľského správania a vybraných faktorov prostredia v reálnych podmienkach v troch predajniach Protetika a.s.

 

Hlavným cieľom prieskumu bolo doplnenie sprevádzaného nákupu o meranie pomocou špeciálne navrhnutej vesty pre zber neuromarketingových dát a informácií o faktoroch prostredia v dvoch predajniach v Bratislave a v jednej v Nových Zámkoch.

Priebeh testovania so špeciálne navrhnutou vestou pre zber neuromarketingových dát

Príprava respondenta

Kalibrácia mobilného elektroencefalografu (EEG)

Rozmiestnenie senzorov vnútorného pozičného systému (IPS)