Technológie

Čiapka

mobilný encefalograf (EEG)

Okuliare

mobilná očná kamera (Eye tracker)

Vesta

špeciálna vesta pre zber neuromarketingových dát (patentovaná technológia)

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Zhodnotenie vianočného reklamného spotu s využitím Eye trackingu a Facereadingu

 

Pomocou biometrických metód snímania očných pohybov (mobilný Eye tracker) a výrazov tváre
(Facereadingu) sme testovali vianočný reklamný spot zadávateľa „Lidl“ pre nemecký trh, ktorý mál
dĺžku 207 sekúnd. Počas skúmania bola zaznamenávaná vizuálna pozornosť respondentov a
mikroemócie v každej sekunde audiovizuálneho média. Cieľom bolo reklamný spot skrátiť
a vyselektovať tie časti, pri ktorých je najvyššia pozornosť, zaujatie a pozitívna valencia (naladenie).